Kompletní autoterapie pomocí ametystu a křišťálu – transformace (Kulička, spirála, srdíčko)

1,550 

V sadě jsou 2 kusy drůz vhodných k autoterapii.  Jeden křišťál a jeden ametyst, (Kulička, spirála, srdíčko).

Čistý nebroušený křišťál ve formě drúzy se položí na oblast kořenové čakry. Pokud je ametyst umístěn na temeno hlavy,  pak prochází velmi silná transformační energie celým Vaším energetickým systémem.

Tato autoterapie je chráněna značkou Tina Energy® Záruka Energie

Popis

NÁVOD: Autoterapie-léčení energií pomocí kamenů (2)

Již před dvěma dny bylo avizováno, že se na planetě ukotvují zcela nové energie. Dnešní den vstoupily tyto energie do hmoty a je možné s nimi pracovat. Právě proto, že nastala nová doba i ve způsobech léčení energií a jediné, co je dovoleno, jsou tzv. autoterapie, přišla dnes informace o zcela novém druhu terapie. Nazvala jsem ji “Transformační autoterapie krystaly”.

Terapie se provádí takto: Čistý nebroušený křišťál ve formě drúzy se položí na oblast kořenové čakry ( buď odspodu v oblasti rozkroku, či zezadu na kostrč nebo kříž) a druhý křišťál se umístí buď na temeno hlavy anebo za krk (jsou to dva zcela odlišný způsoby léčení).

  1. Pokud je  druhý z křišťálů umístěn na krční páteři v oblasti mezi lopatkami a krkem, tam, kde cítíte největší bolest či tlak, je rozpouštěna energie strachů a obav a dochází k léčení prvních pěti čaker (1.-5.)
  2. Pokud je  druhý z křišťálů umístěn na temeno hlavy, dochází ke komplexnímu léčení energií v celém těle, k rozpouštění bloků, uvolňování tlaků a k uvolňování lásky v nejvyšším vědomí do celého energetického systému.
  3. Použijeme-li  navíc k oběma  shora uvedeným způsobům i křišťálovou spirálu DNA, dochází k léčení energií v duchovním DNA a tělo vibruje v nejvyšších vibracích lásky. Energie kamenů je tímto znásobena až 10× a dochází k obrovské transformaci starých energií za nové.
  4. Použijeme-li navíc k oběma  shora uvedeným způsobům i křišťálové srdce s energií dvojplamenů, dochází k léčení energií nejvíce v oblasti vztahů, srdce a srdeční čakry, k vyladění energií mezi dvojplameny (a to jak spojenými, tak prozatím oddělenými) a prochází energie, která léčí komplexně oblast vztahů a energetický systém navázaný na tuto oblast.
  5. Pokud je druhý z kamenů ametyst, který se umístí na temeno hlavy, pak prochází velmi silná transformační energie celým Vaším energetickým systémem. Opět platí bod 3 a 4. Tedy, použujeme-li spirálu DNA, transformujeme duchovní DNA, použijeme-li křišťálové srdce, transformujeme oblast srdeční čakry a vztahů.

Vysvětlení: Tato zcela unikátní autoterapie přišla skrze čisté napojení dne 16.12.2018. Je to zcela nový způsob transformace na této planetě bez zásahu zvenčí. Dostala jsem povolení krystaly nabíjet o čistou energii lásky v nejvyšším vědomí a vkládat do nich informace o tom, jakým způsobem má léčení probíhat. Vše se děje samo, jakmile se kamene dotknu. V srdci je uložena informace o transformaci v oblasti vztahů a přidaná energie dvojplamenů. Ve spirále DNA je uložena informace o transformaci právě duchovní DNA a její léčení. Energie křišťálů a ametystů je zesílena láskou v nejvyšším vědomí, resp. božskou energií v buňce světla, která je umístěna do srdce samotného krystalu. Vše se děje samo bez mého zásahu. Já na tento způsob pouze nahlížím a nijak jej neovlivňuji. Spojíte- li tuto autoterapii s pochopením v dané oblasti, pak se bloky rozpouští okamžitě a již nedochází k recidivě. Je to nejúčinnější transformační terapie na planetě. Vzhledem k tomu, že si ji provádíte vy sami, je to také nejbezpečnější způsob vyladění energií. Ani do kamenů nevstupuje moje energie, nýbrž energie Boha, která skrze mne pouze protéká. Požádáte-li Nejvyšší vědomí- Boha, aby skrze kameny vyladil energie podle Vaší božské předlohy, dojde k vyladění energií na všech úrovních.