Již bylo avizováno, že se na planetě ukotvují zcela nové energie.

Dnešní den (16.12.2018) vstoupily tyto energie do hmoty a je možné s nimi pracovat. Právě proto, že nastala nová doba i ve způsobech léčení energií a jediné, co je dovoleno, jsou tzv. autoterapie, přišla dnes informace o zcela novém druhu terapie.

Nazvala jsem ji
„Transformační autoterapie krystaly“.

Terapie se provádí takto: Čistý nebroušený křišťál ve formě drúzy se položí na oblast kořenové čakry ( buď odspodu v oblasti rozkroku, či zezadu na kostrč nebo kříž) a druhý křišťál se umístí buď na temeno hlavy anebo za krk (jsou to dva zcela odlišné způsoby léčení energií).

 

1) Pokud je  druhý z křišťálů umístěn na krční páteři v oblasti mezi lopatkami a krkem, tam, kde cítíte největší bolest či tlak, je rozpouštěna energie strachů a obav a dochází k léčení prvních pěti čaker (1.-5.)

2) Pokud je  druhý z křišťálů umístěn na temeno hlavy, dochází ke komplexnímu léčení energií v celém těle, k rozpouštění bloků, uvolňování tlaků a k uvolňování lásky v nejvyšším vědomí do celého energetického systému.

3) Použijeme-li  navíc k oběma  shora uvedeným způsobům i křišťálovou spirálu DNA, dochází k léčení energií v duchovním DNA a tělo vibruje v nejvyšších vibracích lásky. Energie kamenů je tímto znásobena až 10× a dochází k obrovské transformaci starých energií za nové.

4) Použijeme-li navíc k oběma  shora uvedeným způsobům i křišťálové srdce s energií dvojplamenů, dochází k léčení energií nejvíce v oblasti vztahů, srdce a srdeční čakry, k vyladění energií mezi dvojplameny (a to jak spojenými, tak prozatím oddělenými) a prochází energie, která léčí komplexně oblast vztahů a energetický systém navázaný na tuto oblast.

5) Pokud je druhý z kamenů ametyst, který se umístí na temeno hlavy, pak prochází velmi silná transformační energie celým Vaším energetickým systémem. Opět platí bod 3 a 4. Tedy, použijeme-li spirálu DNA, transformujeme duchovní DNA, použijeme-li křišťálové srdce, transformujeme oblast srdeční čakry a vztahů.

Vysvětlení: Tato zcela unikátní autoterapie přišla skrze čisté napojení dne 16.12.2018. Je to zcela nový způsob transformace na této planetě bez zásahu zvenčí.

Dostala jsem povolení krystaly nabíjet o čistou energii lásky v nejvyšším vědomí a vkládat do nich informace o tom, jakým způsobem má léčení probíhat. Vše se děje samo, jakmile se kamene dotknu. V srdci je uložena informace o transformaci v oblasti vztahů a přidaná energie dvojplamenů. Ve spirále DNA je uložena informace o transformaci právě duchovní DNA a její léčení. Energie křišťálů a ametystů je zesílena láskou v nejvyšším vědomí, resp. božskou energií v buňce světla, která je umístěna do srdce samotného krystalu. Vše se děje samo bez mého zásahu. Já na tento způsob pouze nahlížím a nijak jej neovlivňuji.

Spojíte- li tuto autoterapii s pochopením v dané oblasti, pak se bloky rozpouští okamžitě a již nedochází k recidivě. Je to nejúčinnější transformační terapie na planetě. Vzhledem k tomu, že si ji provádíte vy sami, je to také nejbezpečnější způsob vyladění energií. Do kamenů nevstupuje moje energie, nýbrž energie Boha, která skrze mne pouze protéká. Požádáte-li Nejvyšší vědomí- Boha, aby skrze kameny vyladil energie podle Vaší božské předlohy, dojde k vyladění energií na všech úrovních.

 

E-SHOP: PŘEJÍT DO NABÍDKY AUTOTERAPIÍ 
NÁVOD KE STAŽENÍ: Autoterapie-léčení energií pomocí kamenů (2)

 

Co dále ovlivňuje Vaši transformaci?

Čistota životního prostoru a energií v něm je přímo úměrná Vaší transformaci. Jakmile nemáte čisté energie v prostředí, kde žijete, Vaše transformace se zpomaluje. Proto je velmi důležité očistit energeticky Váš dům, byt, kancelář apod.  Ametyst je sám o sobě transformačním kamenem. Je symbolem transformace duše. Já jsem tento kámen navíc obohatila energií “Lásky v nejvyšším vědomí”. Tím se energie kamenů mnohonásobně umocnila.

Čistota životního prostoru a energií v něm

 

Kompletní autoterapie pomocí ametystu a křišťálu – transformace (Kulička, spirála, srdíčko)

 

Kompletní autoterapie energií křišťálů (spirála, srdíčko, kulička)

 

Super transformační sada – transformace ve vztazích (srdíčko ametyst)