Poselství světla

„Milované lidské bytosti, zbavte se všeho, co jste do sebe přijali. Všeho, co jste ze své vůle a ze svých pocitů „chtění“ spáchali. Nastal čas pochopení. Doba pokory. Láska, je nyní jediná energie, ze které se smí konat. Láska, je jediný způsob očisty. Odevzdejte své chyby, ať mé světlo, může proniknout do vašich duší a do vašich srdcí. „

Zamyslete se! Co si myslíte, že je potřeba nyní odevzdat?